Corona-pandemin

På grund av corona-pandemin är samtliga SSPD-möten under hösten 2020 inställda. Det gäller både i Stockholm och i Malmö.