Postryttaren digitaliserad

Till stor glädje för oss posthistoriker så har Postmuseum digitaliserat Postryttaren från 1950 till 2020. Resultatet finns här.