Författararkiv: pg

SSPD-möte 17 januari – Amerikansk paketpost

På årets första medlemsmöte i Stockholm berättade Sören Andersson om paketpost från USA till Sverige. Det amerikanska postverket använde inte paketadresskort på samma sätt som det svenska, utan den dokumentation som finns av paketporton är frankerade adresslappar och paketomslag. Vi fick ta del av ett mycket lärorikt föredrag om hur utrikes paketpost hanterades i USA och hur ankommande paket från USA hanterades i Sverige, illustrerat med en mängd sällsynta objekt.

Sören har ställt ut två olika enramsexponat om amerikansk paketpost till Sverige, som också finns tillgängliga på utställningssajten Netex – ett om paketposttaxor 1906–1961 och ett om paket sända med luftpost.

Adresslapp till paket från USA till Sverige år 1913. Frankeringen på 60 cents motsvarar portot för ett paket som vägde mellan 4 och 5 lb.

Vårens möten i Lund

SSPD Syd har bokat in vårens möten i Lund. Det blir presentationer av Sven-Börje Ewers, Rikard Azelius, Dennis Hasselquist och Eskil Jönsson. Två av presentationerna, i april och maj, sänds även via Skype, så att medlemmar runt om i landet kan ta del av dem. Programmet finns på SSPD Syds mötessida.

Posthistoria från Bohuslän

Anders Lundgren har gett ut en ny utgåva av Posthistoria från Bohuslän. Boken behandlar alla aspekter av postverksamheten i Bohuslän från 1600-talet och fram till i dag – postanstalter, poststämplar, postvägar och annan lokal posthistoria. Den är rikt illustrerad med postala objekt, vykort och bilder. Posthistoria från Bohuslän omfattar 600 sidor i A4-format. Den kan beställas för 500 kr + porto av Anders Lundgren, tel. 0707-31 24 00 eller e-post anders.lundgren7@outlook.com.

Den 6 april i Göteborg…

SSPD anordnar en posthistorisk vårträff i Göteborg den 6 april 2024. På programmet står auktionsvisning inför Göta Frimärkens posthistoriska auktion och föredrag av Peter Lorentzon, Fredrik Ydell, Bengt Herrman och Leif Ruud. Dessutom kommer SSPD, Nordisk Filateli, Göta Frimärken, SFF och Postmusei vänner att sälja filatelistisk och posthistorisk litteratur. Fri entré, alla är välkomna!

Avbrott i postutväxlingen med Kina under den kinesiska revolutionen 1949 gjorde att detta brev, ur Leif Ruuds samling, inte gick att befordra, utan sändes i retur till Sverige.

Posthistoria 2024 i Göteborg arrangeras av SSPD i samarbete med SFF-föreningen i Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Väl mött i Göteborg!

Vårens möten i Stockholm

Programmet för vårens möten på ABF-huset i Stockholm är utlagt på vår mötessida. Det blir föredrag av Sören Andersson, Lars Kenneth Dahlqvist och Staffan Karlsson samt presentation av ett nytt nummer av Aktuellt om Posthistoria.

På januarimötet kommer Sören Andersson att berätta om paketpost från USA till Sverige. Bilden visar en amerikansk ”photo mailer” sänd som paket till Sverige. I det amerikanska portot ingår paketporto, assuransavgift och avgift för mottagningsbevis. I Sverige fick mottagaren betala avgifter för tullhantering, vilket redovisats med svenska frimärken.

SSPD-möte 6 december – Posthistoria från Åland

Under årets sista medlemsmöte i Stockholm hade vi besök från Finland. Per-Edvin Persson berättade om ”Postgång under krig och kolera mellan Finland, Åland och Sverige under 1800-talet”. Han inledde med en översikt över Ålands betydelse som postväg mellan Sverige och Finland, från 1600-talet till senare delen av 1800-talet då ångbåtstrafiken successivt tog över. Därefter berättade han om tre intressanta episoder som påverkat Åland och på olika sätt lämnat posthistoriska avtryck – Finska kriget 1808–1809 (som ledde till att Finland blev ett ryskt storfurstendöme), koleraepidemin 1831–1832 och Krimkriget i Östersjön 1854–1855.

Postrodd mellan Grisslehamn och Eckerö, svenskt frimärksmotiv från 1979.

Posthistoriska dagen den 18 november

Årets posthistoriska dag i Stockholm blev lyckad. Bergmansalen på Mäster Olofsgården var fullsatt och vi fick ta del av fyra uppskattade presentationer om olika aspekter av svensk posthistoria. Många hittade också nytt material till sina samlingar under den inledande köp-och-sälj-timmen. Ett stort tack till föredragshållare och övriga deltagare!

I ett trevligt föredrag berättade Robert Stolt om illustrerade försändelser. Detta kuvert, postgånget 1889, var startpunkten för hans samling på detta tema.

SSPD-möte 18 oktober – Sveriges tidigaste posttaxor

Vid vårt oktobermöte på ABF-huset berättade Giselher Naglitsch om sitt stora projekt med att dokumentera svenska posttaxor från Postverkets första 100 år – ett arbete som nyligen publicerades i Postryttaren. Posttaxorna berättar inte bara vad det kostade att skicka brev mellan olika orter i landet, utan också hur postverksamheten utvecklades – vilka postkontor som var öppna, hur postvägarna gick samt när och hur ofta posten befordrades på olika sträckor. Detta illustrerade Giselher med kartor och postala objekt. År 1692 fick varje postkontor i landet sin egen taxa. Dessa taxor kom att bestå i nästan 55 år, med vissa modifikationer. De finns numera tillgängliga digitalt genom Postmuseum. Andra viktiga källor till den tidiga postverksamheten är Kersti och Bertil Larssons samling av kopior av svenska postcirkulär och den så kallade ”prickeboken” från 1698 som visar postmängderna från Stockholm till olika orter i landet detta år.

Giselher Naglitschs posthistoriska samlande började på 1980-talet med Märsta och Sigtuna kommun. Detta brev är ett av hans favoritobjekt – det tidigaste kända brevet från Sigtuna, skickat av Sigtunas förste kände postmästare Mårten Litz.

Belöning till Giselher Naglitsch

Vi gratulerar sällskapets tidigare sekreterare och redaktör Giselher Naglitsch, som belönats av Karl-Erik Stenbergs minnesfond för sina posthistoriska insatser. Bland annat uppmärksammas han för sitt arbete med SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Den fullständiga motiveringen och mer information om minnesfonden finns att läsa på Sveriges Filatelistförbunds hemsida.