Posthistoriska dagen 2022 – Posthistoria från andra världskriget

Lördagen den 19 november anordnar SSPD årets posthistoriska dag i Stockholm på Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6 i Gamla Stan (lokal Vardagsrummet/Tryckeriet). Temat är posthistoria från andra världskriget.

Program:
11.00 Köp/försäljning/byte av material, mingel
12.00 Gunnar Lithén, ordförande SSPD: Välkomsthälsning och presentation av föredragshållarna
12.05 Mikael Petersson: Postanstalten-stämplarna 1939–1945
12.50 Jan-Olov Edling: Inköpsanmälan med posthistoriska förtecken
13.15 Rast
13.45 Staffan Karlsson: Gruvhantering och malmtransporter 1940–1945
14.30 Kjell Nilson: Under cover-adresser
14.55 Gunnar Lithén: Avslutningsord
Därefter middag på restaurang S:ta Clara i Gamla Stan.

Programmet på Mäster Olofsgården är öppet för alla intresserade. Mycket välkomna!

Post till och från orter där järnmalm bröts eller skeppades ut från Sverige var föremål för säkerhetstjänstens intresse. Detta brev från LKAB till Tyskland har en tysk censurremsa men har också granskats av svensk postcensur. (Ur Staffan Karlssons samling.)

SSPD:s uppmuntringspris till Daniel Wallman

På utställningen NorrPhil 2022 i Täby hade SSPD glädjen att dela ut sitt uppmuntringspris till Daniel Wallman. Syftet med priset är att uppmuntra posthistorisk forskning och dokumentation. Priset kan bland annat gå till nya utställare eller posthistoriker som publicerat ny kunskap. Daniel har byggt upp en utställningssamling om posthistoria från Gustav VI Adolfs regeringstid, som han visat på de senaste svenska utställningarna i Eslöv och Täby. Vid utställningen i Täby höll han också ett föredrag där han berättade om sin samling. Det är positivt att det kommer till nya utställare inom svensk posthistoria. Inte minst är lite modernare posthistoria väl värd att dokumentera. Grattis Daniel!

SSPD:s ordförande, Gunnar Lithén, lämnade över uppmuntringspris och diplom till Daniel Wallman.

SSPD:s program på Norrphil

Lördagen den 5 november kl. 11–13 anordnar SSPD ett föredragsprogram på frimärksutställningen Norrphil i Täby:

11.00­ Daniel Wallman: Posthistoria under kung Gustav VI Adolfs regeringstid.
12.00 Mats Ingers: Hur kan posthistoria och filateli locka nya samlare? En dialog med publiken kring några intressanta postala objekt.
12.30 Boksläpp och presentation av Aktuellt om posthistoria nr 16.

Alla som besöker utställningen är mycket välkomna!

Samsändning av brev och trycksak i samma kuvert var en posttjänst som infördes 1966. Portot var summan av brevportot för brevet och trycksaksportot för trycksaken, och det skulle finnas en stämpel eller etikett på kuvertet med texten ”Brev + Trycksaker. Samsändning medgiven…” (ur Daniel Wallmans samling).

SSPD-möte 12 oktober – En lantbrevbärare i Norrland

På vårt oktobermöte berättade Olov Fägremo om Post-Oskar – Oskar Teodor Olofsson – som tjänstgjorde som ”gående lantbrevbärare” från 1918 till 1935. Han förde post till Norge, först från Ängesdal (söder om Tärnaby) till Skalmodal och från 1920 från Ängesdal till Grensvoll på andra sidan gränsen. Uppdraget innebar en tur fram och åter per vecka, sträckan mätte 65 km och turen tog tre dagar i varje riktning. Under sommarhalvåret tog han sig fram till fots och med båt, på vintrarna var det skidor som gällde. Historien hade ett tragiskt slut – hösten 1935 drunknade Post-Oskar då hans båt under en av hans postturer kantrade på Nedre Vapstsjön.

Ett brev till Norge som burits av Post-Oskar.

SSPD-möte 14 september – svenska figurstämplar

På höstens första möte i Stockholm berättade Kaj Lindqvist om den kartläggning av svenska figurstämplar som han arbetar med tillsammans med Jan-Olov Edling och Kjell Nilson. Figurstämplarna användes av allt att döma av brevbärare, och Kaj identifierade tre huvudsakliga användningsområden: 1) frankerade försändelser där man missat att stämpla frimärkena på postkontoret, och brevbäraren därför såg till att märkena blev makulerade när han delade ut posten, 2) lösenpost som delades ut av brevbärare, som då makulerade de frimärken som betalade lösenavgiften, och 3) frankerad lokalpost som lämnades till brevbärare för utdelning på samma brevbäringstur. De flesta figurstämplarna har använts på Östermalm i Stockholm, men det förekommer stämplar från andra delar av Stockholm och även från andra orter.

För närvarande baseras kartläggningen på 195 försändelser och över 1000 lösa frimärken med figurstämplar. Totalt har Kaj och hans kollegor identifierat 99 olika stämplar som de kategoriserat och gett en preliminär numrering. Så småningom hoppas de kunna publicera sin kartläggning, men innan dess vill de gärna komplettera med ytterligare material. Har du försändelser eller frimärken med figurstämplar? Maila i så fall bilder (högupplösta, och både fram- och baksida om det gäller försändelser) till kajlindqvist@hotmail.com! Kaj är också mycket intresserad av information om hur och av vem/vilka figurstämplarna tillverkades och användes.

Lokalbrev från Stockholm 1923, där maskinstämpeln missat och brevbäraren makulerat frimärket med en figurstämpel av balk-typ. Adressen är Linnégatan 79 på Östermalm.

Höstens möten i Stockholm

Nu är höstens mötesdagar på ABF-huset i Stockholm inbokade. Vi ordnar också ett studiebesök på Postmuseums magasin i Tumba den 12 september, som kräver föranmälan. Mer information om höstens program finns här.

Årsmöte 20 april

SSPD höll sitt årsmöte på ABF-huset och via Skype den 20 april 2022. Gunnar Lithén omvaldes som ordförande. Giselher Naglitsch och Lars Wester lämnade styrelsen och ersattes av Rikard Azelius och Richard Bodin. Vår tidigare ordförande under många år, Staffan Karlsson, utsågs till hedersmedlem i sällskapet.

Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Giselher Naglitsch sin nya bok, Sigtunabygdens posthistoria från mitten av 1600-talet till nutid, från Mårten Litz i Tullstugan till Paulina på Coop. I boken summerar Giselher många års posthistorisk forskning och dokumentation. Hans arbete har tidigare resulterat i en prisbelönt utställningssamling och åtskilliga artiklar i SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Boken vänder sig till både posthistoriker och hembygdsintresserade. Alla som deltog i det fysiska årsmötet fick ett exemplar av boken som gåva.

Postiljonen Carl Oscar Jonsson körde postskjutsen mellan Sigtuna och Märsta åren 1903–1918.

SSPD-möte 16 mars

År 1914 hölls Baltiska utställningen Malmö. Det var en stor konstindustri- och hantverksutställning med representation från Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. Utställningen hade ett eget postkontor, och på SSPD:s marsmöte berättade Hans Uno Hansson om posthanteringen på utställningen. Under utställningsperioden hanterades 600 000 avgående och 110 000 ankommande försändelser. Samlare kan hitta flera olika stämplar och postala etiketter från det tillfälliga postkontoret, och därtill brevmärken, icke-postala sidostämplar från utställare och en mängd olika vykort. Dessutom fick vi se ett exempel på ”servitörpost” från utställningens restaurang! Vi tackar Hans Uno för ett trevligt föredrag, och tipsar gärna om hans fina utställningssamling med vykort från Baltiska utställningen.

Baltiska utställningens postkontor.

SSPD-möte 16 februari

På vårt februarimöte berättade Ingvar Norelius om ”Posten kring Nora Bergslags Järnväg och dess föregångare”. Den första järnvägen i området togs i drift redan 1856 och sedan tillkom flera privata järnvägar, främst för att transportera malm, kol och järn. År 1905 slogs några av dessa järnvägsbolag samman till Nora Bergslags Järnväg.

En mängd postanstalter öppnade utmed järnvägarna. Ingvar visade stämplar från dessa postanstalter, järnvägspoststämplar som användes i området och försändelser som befordrats med de aktuella järnvägarna. Därtill flera trevliga vykort som gav tidsbilder av gruvdrift, hyttor och järnvägstrafik. Vi tackar Ingvar för ett fint och lärorikt föredrag!

Mötet var det första i vår nya möteslokal på ABF-huset i Stockholm, och via Skype deltog också flera medlemmar som inte kunde vara på plats. Tekniken fungerade bra och vi hoppas att fler medlemmar ansluter på detta sätt till kommande möten!

Vykort från Vikersvik utanför Nora, där avsändaren klagar på att en ”skrivelse” från mottagaren i Karlsdals bruk varit mer än ett dygn (!) försenad med posten. Av allt att döma har försändelsen blivit felsorterad, hamnat på ett tåg i fel riktning, och till slut blivit återsänd från tåglinjens ändstation i Grythyttehed till Vikersvik.